Δήμος Πετρούπολης

Δήλωση Βάπτισης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Η δήλωση τέλεσης βάφτισης του ιερέα, υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς.
2. Η Δήλωση γίνεται παρουσία και των δύο γονέων με τις ταυτότητές τους, αν  δεν μπορεί να παραστεί ο ένας εκ των δύο τότε κάνει εξουσιοδότηση στον  γονέα που θα παραστεί.
3. Η Δήλωση γίνεται είτε στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης της βάφτισης με Έκθεση Βαπτίσεως και αποστέλλεται στο Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης του παιδιού είτε στο Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης του παιδιού.
4. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής της δήλωσης βάπτισης.