Δήμος Πετρούπολης

Περίληψη διακήρυξης ανοικτής πλειοδοτικής δημοπρασίας.

Δείτε την περίληψη διακήρυξης ανοικτής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του κυλικείου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πετρούπολης.
Η δημοπρασία θα γίνει την 4-4-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. (Η υποβολή κλειστών φακέλων δικαιολογητικών από τις 10:00 έως 12:00), στον Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντιστάσεως 61), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

 

Αρχεία:

Περίληψη διακήρυξης.