Έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ, στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για το σχολικό έτος 2014-15, μέσω ΕΣΠΑ, το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, οι ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΟΜΕΣ και το ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ. Οι ενδιαφερόμενες μητέρες μπορούν να δουν τα προαναφερθέντα έντυπα εδώ.