Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για εργασίες κλαδέματος και καθαρισμού υψηλών δένδρων.