Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Δήμου.