Δείτε την πρόσκληση της 8η Τακτική Συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (1ος όροφος- αίθουσα Προέδρου Δ.Σ.) στις 25 Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.