74

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ – ZAXΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ», επί της οδού ΣΟΥΛΙΟΥ 154 στη Πετρούπολη, στο όνομα ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ. 

 75

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ», επί της οδού ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 29 στη Πετρούπολη, στο όνομα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ.

 76

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», επί της οδού ΘΡΑΚΗΣ 89 στη Πετρούπολη, στην επωνυμία ΣΦΗΝΙΑΣ Γ. – ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Σ. Ε.Ε.

 77

Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής & παράταση ωραρίου της για το έτος 2012, του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-
ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», επί της οδού 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 42 στη Πετρούπολη, στην επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΒΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

 78

Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής & παράταση ωραρίου της για το έτος 2012, του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 
– ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ- ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», επί της οδού ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 2 στη Πετρούπολη, στο όνομα  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.

 79

Λήψη απόφασης για την εκ νέου εξέταση του αιτήματος του κ. Γεωργίου Γεωργίου, για έγκριση ή μη παραχώρησης χώρου θέσης στάθμευσης (Α.Μ.Ε.Α.), επί  της οδού Κυκλάδων αριθμός 38 στη Πετρούπολη.

 80

Λήψη απόφασης για την εκ νέου εξέταση επί του αιτήματος του κ. Κατσαντώνη Ιωάννη, για  έγκριση ή μη παραχώρησης χώρου θέσης στάθμευσης (Α.Μ.Ε.Α.), επί  της οδού Διγενή Ακρίτα αριθμός 29 στη Πετρούπολη.

 81

Λήψη απόφασης επί αιτημάτων του κ. Σβάρνα Βασιλείου, για χορήγηση θέσεων στάθμευσης επί της οδού Χάλκης αριθμός 6.