68

Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Φαρμακοποιού κ. Κραματη-Γιακαλου Όλγας για τη μετατόπιση της υπάρχουσας εσοχής κάδου έμπροσθεν του φαρμακείου της επί της οδού 
Ελαιών 105 & Μυτιλήνης, προκειμένου να κατασκευαστεί ράμπα ΑμΕΑ.

69

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ-ΚΑΦΕ ΣΕ ΟΡΘΙΟΥΣ 
ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ» επί της οδού ΣΑΛΑΜΙΝΟΣστην Πετρούπολη στο όνομα ΡΟΥΣΣΟΣ ΖΑΝΝΕΣ

70

Λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αδείας λειτουργίας μουσικής & παράταση ωραρίου για το έτος 2012, του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», επί της οδού Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ 86, στην επωνυμία Γ. ΣΥΛΙΟΓΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

71

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», επί της οδού ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 3 στην Πετρούπολη, στο όνομα ΔΗΜΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ

72

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ χωρίς παρασκευαστήριο», επί 
της οδού Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ 76 στην Πετρούπολη, στο όνομα ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.

73

Λήψη απόφασης για την ανάκληση των αριθμ. 116/2010 & 246/2010 πράξεων της πρώην Δημαρχιακής επιτροπής καθώς και των αριθμ. 21/2011- 34/2011- 40/2011- 54/2011& 67/2011 πράξεων της Οικονομικής επιτροπής, οι οποίες αφορούν χορηγήσεις προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας  καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω παρέλευσης της προθεσμίας κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.