Δείτε την πρόσκληση της 4ης Τακτικής  Συνεδρίασης έτους 2010.