Δείτε την πρόσκληση της 2ης Εκτακτικής  Συνεδρίασης έτους 2010.