Δείτε την πρόσκληση της 3ης Τακτικής  Συνεδρίασης έτους 2010.