Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη πρόσκαιρης ανάγκης – σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ του Ν.4765/2021 – δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ηλικίας 6-12 ετών με αθλοπαιδίες, ύστερα από τη λήξη του σχολικού έτους, όπου η μη άμεση κάλυψή της θα επιφέρει δυσμενείς και μη αναστρέψιμες συνέπειες για τις οικογένειες εργαζόμενων γονιών.

Το εν λόγω προσωπικό συνολικού αριθμού δεκατριών (13) ατόμων, θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για τη κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης και
την υλοποίηση της δράσης “Καλοκαιρινές Αθλοπαιδίες (Summer Camp) 2023” για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα.
Οι συμβάσεις θα είναι διάρκειας πέντε (5) εβδομάδων, μερικής απασχόλησης, πενθήμερο – εξάωρο σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας που θα κατατίθεται με έναρξη στις 19/06/2023

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ (Δ/νση Δωδεκανήσου 78 & Κρήτης 3ος όροφος, τηλ 2105066955) στον αρμόδιο για την παραλαβή των αιτήσεων κ. Γεώργιο Ζηνέλη,
Δευτέρα-Παρασκευή 09:00 έως 13:00 ή με αποστολή μέσω email στο recruitment @ dhkepe . cosmotemail . gr.
Η Υποβολή δικαιολογητικών θα γίνεται με τη μορφή pdf και θα πρέπει να περιλαμβάνονται έως 5 δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης της αιτήσεως. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών είναι για το χρονικό διάστημα οκτώ (08) ημερολογιακών ημερών από Παρασκευή 09/06/2023 έως και Παρασκευή 16/06/2022 και ώρα 13:00.

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά από την δημοσιευμένη ανακοίνωση