Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ,  ανακοινώνει, ότι αναζητείται χώρος στο οποίο θα στεγαστεί ο ΣΤ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πετρούπολης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, δηλ. έως την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 28 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Πετρούπολης, Εθν. Αντίστασης αρ. 61 – Πετρούπολη

Ενημερωθείτε από το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

 

Αρχεία:

Ανακοίνωση