Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ανακοινώνει, ότι αναζητείται χώρος για τη στέγαση του 9ου Νηπιαγωγείου Πετρούπολης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης, δηλ. έως τη Δευτέρα 01 Νοεμβρίου 2021.

Ενημερωθείτε από το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

 

Αρχεία:

Ανακοίνωση