Δήμος Πετρούπολης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Ο Δήμος Πετρούπολης σας ενημερώνει ότι για τις εμποροπανηγύρεις του Δήμου έτους 2020η κατάθεση των αιτήσεων για τις άδειες των μικροπωλητών και οι κληρώσεις θα διεξαχθούν στις εξής ημερομηνίες:

Α/Α

ΕΜΠOΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

1

ΑΓ. ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ

(επί της οδού Δωδεκανήσου από Μ. Μπότσαρη – μέχρι Αγ. Ιωάννου

12 & 13/05/2020

έως και 15/04/20

27/04/2020 ΔΕΥΤΕΡΑ, ΩΡΑ 09:00, στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ του ΔΗΜΟΥ

2

ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ

(επί της οδού Αγ. Τριάδος από Σουλίου μέχρι Παπαδιαμάντη)

7 & 8/06/2020

έως και 08/05/20

25/05/2020 ΔΕΥΤΕΡΑ, ΩΡΑ 09:00, στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ του ΔΗΜΟΥ

3

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

(επί της οδού Πίνδου από Περικλέους μέχρι Ρ. Φεραίου)

14 & 15/08/2020

έως και 17/07/20

21/07/2020 ΤΡΙΤΗ, ΩΡΑ 09:00 στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

4

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(επί της Δωδεκανήσου από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγ. Ιωάννου)

25 & 26/10/2020

έως και 25/09/20

9/10/2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΩΡΑ 09:00, στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ του ΔΗΜΟΥ

Για κάθε εμποροπανήγυρη θα κατατίθεται ξεχωριστή αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) που θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση Δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου από το Δήμο μόνιμης κατοικίας του εμπόρου.

  2. Βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.

  3. Για τους κατόχους άδειας λαϊκών αγορών, φωτοτυπία του βιβλιαρίου της κατηγορίας που διαθέτουν.

  4. Για τους κατόχους άδειας υπαίθριου εμπορίου, φωτοτυπία της άδειας.

  5. Για τους δημότες Πετρούπολης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΑΡΧΕΙΑ:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ