Δήμος Πετρούπολης

Συνεργασία του Δήμου Πετρούπολης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Ο Δήμος Πετρούπολης με το Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης, έχει προβεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στα πλαίσια του προγράμματος «Επιστήμη και Κοινωνία» του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).
Το πρόγραμμα αποτελεί ένα νέο θεσμό μέσω του οποίου επιχειρείται μια βαθιά μεταρρυθμιστική τομή στο πεδίο της Έρευνας και της Καινοτομίας στη χώρα.

Η πράξη μεταξύ άλλων, περιέχει τη διάχυση της γνώσης των Επιστημών Τουρισμού και την αξιοποίηση της ερευνητικής κουλτούρας στην καινοτομία, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πετρούπολης, μέσω της διαδραστικής διδασκαλίας και του εκπαιδευτικού θεάτρου.