O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ», με προϋπολογισμό 320.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την εντατική χρήση των σχολικών κτηρίων, αλλά και προβλήματα στεγανότητας που εμφανίζονται λόγω παλαιότητας των υλικών κατασκευής (κουφώματα, μονώσεις).
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 258.064,47 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις 20 / 06 / 2017 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

Συνημμένα αναρτώνται τα κάτωθι στοιχεία :
1. Διακήρυξη
2. Τεχνική Έκθεση
3. Προϋπολογισμός
4. Τιμολόγιο μελέτης
T.E.Y.Δ (doc) (pdf)