Περίληψη της φανερής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης μίας (1) θέσης περιπτέρου επί της οδού 25ης Μαρτίου 169 & Καρύστου στην Πετρούπολη η οποία  θα πραγματοποιηθεί την 6η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα(Κ.Βάρναλη 76-78, 1ος όροφος).

Δείτε την Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας.

Ενημερωθείτε για τους όρους Δημοπράτησης.