Πρόσκληση στους ιδιοκτήτες της οδού Πανοράματος (μονή αρίθμηση), να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις για τα κτηματολογικά στοιχεία των ιδιοκτησιών τους. Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση.