Δείτε την περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση του κυλικείου, του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης.