Ενημερωθείτε για τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό έτους 2015 του Δήμου, μέσω της εισήγησης της Διοίκησης κατά την συζήτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο και την συνοπτική κατάσταση εσόδων – εξόδων του.