Δήμος Πετρούπολης

Στις 15/01/2019 η Εκτελεστική Επιτροπή, με την αριθμ. 1/2019 πράξη της, εισηγείται την Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) προκειμένου να ενταχθεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στις οργανικές μονάδες του Δήμου Πετρούπολης και την στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό..

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 
Δείτε την 1/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.