ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ξεκίνησε στις αρχές του μήνα η υλοποίηση ενός ακόμη σημαντικού έργου για την πόλη μας.

Πρόκειται για την “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ», σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Το έργο, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στις 50.000,00€, χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου.

Οι εργασίες αφορούν την εκ νέου κατασκευή των πεζοδρομίων που βρίσκονται χαμηλότερα από την υψομετρική στάθμη της οδού. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν εκσκαφές, κατασκευή τοιχίων στήριξης, επιχωματώσεις, κατασκευή βάσεων και πλακοστρώσεων κλπ.

Το έργο αυτό έχει στόχο την ασφάλεια των πεζών και την διευκόλυνση της κίνησής τους σε πεζοδρόμια στα οποία η πρόσβαση ήταν προβληματική και συνέβαιναν πάρα πολλά ατυχήματα, αλλά και γενικότερα την βελτίωση της αισθητικής εικόνας των συγκεκριμένων πεζοδρομίων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ