Ανακοίνωση για την πρόσληψη δύο (2) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2021 – 2022.

Ενημερωθείτε για τα τυπικά προσόντα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης από το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους, στο aitisi@petroupoli.gov.gr, από 13/01/2022 έως και 22/01/2022.
Τα συνημμένα αρχεία πρέπει να είναι σε μορφή portable document format (pdf) με μέγιστο μέγεθος τα 6 ΜΒ ανά email.

 

Αρχεία

Ανακοίνωση
Αίτηση