Δείτε την πρόσκληση της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 22 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.