Δείτε την πρόσκληση της 5ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου) στις 21 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ.