ΕΞΑΙΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ 2η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ!
ΕΞΑΙΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ 2η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ!

Την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 συνεδρίασε η τριμερής επιτροπή για τον Δήμο Πετρούπολης σχετικά με την κατάθεση προτάσεων δυνατότητας εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής φοίτησης στο νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2018 – 2019. Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος στην επιτροπή ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν έδωσε τη συγκατάθεσή του για την υλοποίηση της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής στην πόλη μας.
Από την πλευρά του Δήμου παρευρέθηκε η Αντιδήμαρχος Παιδείας, κα Ανθή Ζορμπά, η οποία κατέθεσε σχετικό υπόμνημα με την πάγια θέση της Διοίκησης, στο οποίο τονίζεται ότι απαιτείται να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα από την κυβέρνηση, προκειμένου να εφαρμοστεί άμεσα για όλα τα παιδιά των συγκεκριμένων ηλικιών στο δήμο μας και σε όλη τη χώρα η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή! 
Τόνισε, επίσης, ότι: «η κυβέρνηση και το υπουργείο πέρα από τη νομοθέτηση της 2χρονης υποχρεωτικότητας της προσχολικής αγωγής, δεν ανακοίνωσαν κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης των νηπιαγωγείων (αύξηση κρατικής χρηματοδότησης για διεύρυνση δομών και μαζικές προσλήψεις μόνιμου εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού), για να αντεπεξέλθουν με επάρκεια στον ρόλο τους».
Ανέφερε, ακόμη ότι: «ως Δημοτική Αρχή, με αφορμή τον αποκλεισμό του Δήμου από την εφαρμογή του νόμου, διεκδικήσαμε από τις ΚΤΥΠ και τα αρμόδια Υπουργεία την άμεση ολοκλήρωση των κτιριακών εκκρεμοτήτων στα Νηπιαγωγεία 5ο, 9ο, 13ο, 16ο και 17ο και παράλληλα να χρηματοδοτηθούμε για την κατασκευή νέων κτιριακών δομών. Ταυτόχρονα, προτείναμε και έχουμε πάρει τις σχετικές αποφάσεις για την ίδρυση τριών νέων Νηπιαγωγείων και συγκεκριμένα για το 19ο, το 20ο και το 21ο Νηπιαγωγεία».
Η αποκλειστική ευθύνη της αναντιστοιχίας μεταξύ των δομών και των παιδιών στο Δήμο μας βαραίνει τις εκάστοτε κυβερνήσεις, αφού δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο προκειμένου να λυθούν οι κτιριακές εκκρεμότητες που χρόνια τώρα υπάρχουν.
Δηλώνουμε ως Δημοτική Αρχή ότι δεν θα παραιτηθούμε από το να διεκδικήσουμε εδώ και τώρα μαζί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να υλοποιηθεί η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά στο δήμο μας, με την κατάλληλη κτιριακή υποδομή, καθώς και με το αναγκαίο και ανάλογο μόνιμο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό.
 

 Η Δημοτική Αρχή
23/11/2018