Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια που αφορά μεταλλικά κολωνάκια σήμανσης, πλαστικούς οριοδείκτες και ανακλαστήρες οδοστρωμάτων.