Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών(λαμπτήρων,καλωδίων,αγωγών,πινάκων,φωτιστικών σωμάτων και διαφόρων εξαρτημάτων τους) 2016.