Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την ασφαλιστική κάλυψη μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων.