Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανήματων.