Περίληψη διακήρυξης δημόσιου διεθνους Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο “ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ”.
Ενημερωθείτε από το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης.