Δείτε την περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικής  δημοπρασίας, για την εκμίσθωση  του περιπτέρου ανθέων.