Δείτε την πρόσκληση της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου ) στις 27 Ιανουαρίου 2014  ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.