Έναρξη της υποβολής αιτήσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ για μητέρες του δημόσιου τομέα

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι με γνώμονα την καλύτερη δυνατή κάλυψη των ενδιαφερόμενων, αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΤΑΑ, παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και στην ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων, για το Πρόγραμμα της ∆ράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.eetaa.gr/…/paidikoi…/20230711_paratash.pdf