Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του φωτισμού σε τέσσερα γήπεδα στην περιοχή της Αγ. Τριάδας

Περατώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης του επιπέδου φωτισμού σε τρία γήπεδα τένις και ένα ποδοσφαίρου 5×5, στο Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης, στην περιοχή της Αγ. Τριάδας.

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του φωτισμού σε τέσσερα γήπεδα στην περιοχή της Αγ. Τριάδας

Τα νέα φωτιστικά σώματα – προβολέων LED, εμφανώς, βελτιώνουν κατά πολύ την ποιότητα φωτισμού και συμβάλλουν σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ αποτελούν μία ολοκληρωμένη παρέμβαση αναβάθμισης του επιπέδου φωτισμού στον αθλητικό χώρο των γηπέδων του Δήμου Πετρούπολης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κλάσης φωτισμού ΙΙ κατά ΕΝ 12193:2007.

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του φωτισμού σε τέσσερα γήπεδα στην περιοχή της Αγ. Τριάδας

Η δαπάνη της προμήθειας με τοποθέτηση με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΓΗΠΕ∆Α ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», χρηματοδοτήθηκε από το «Πρόγραµµα Α. ΤΡΙΤΣΗΣ».