Ολοκληρώθηκε η διανομή τροφίμων από το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πετρούπολης ολοκλήρωσε την 4η διανομή τροφίμων του ένατου εξαμήνου στους ωφελούμενους του, για τον μήνα Ιανουάριο. Εξυπηρετώντας συνολικά τις ανάγκες των ωφελούμενων νοικοκυριών, με είδη βασικής διατροφής μακράς διάρκειας.

Τα προϊόντα που διατέθηκαν προήλθαν από ενέργειες δικτύωσης της Διεύθυνσης Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης.

Η διανομή διεξήχθη στον χώρο επί της οδού Αγ. Ιωάννου 43 (πλησίον 9ου Νηπιαγωγείου) με προγραμματισμένα ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης των ωφελουμένων.

Λήφθηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή της διανομής, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του».

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους εσάς που με την ενεργό συμμετοχή σας συμβάλατε και για τον μήνα Ιανουάριο στην ολοκλήρωση της διανομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου.