Δείτε την πρόσκληση της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78),  στις 08 Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.


 

Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123