Δείτε την πρόσκληση της 5ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις 26 Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.