Δείτε την πρόσκληση της 6ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις 01 Ιουλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.