Δείτε την πρόσκληση της 3ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις 20 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.