Δείτε την πρόσκληση της 7ης Έκτακτικης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις 24 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.