Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια προμήθεια συστημάτων Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών 2014.