Δείτε την πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου ) στις 8 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.