Δείτε την πρόσκληση της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου) στις 23 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.