Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο

Ενημερωθείτε για τον  ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΑΤΟΧΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2023, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την κλήρωση της 08-08-2023 και την αποδοχή ή μη των ενδιαφερόμενων, σύμφωνα με την  συνημμένη απόφαση.

 

Αρχεία:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2023.