Δείτε την πρόσκληση της 29ης Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 15 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  29ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.