Δείτε την πρόσκληση της 26ης Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 21 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  26ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.