Δείτε την πρόσκληση της 20η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 06 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  20ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.