Δείτε την πρόσκληση της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 24 Μαΐου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  12ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.